Nowe zasoby internetowe: analiza układów i budowy mechanicznej

Nowe zasoby internetowe dla inżynierów zajmujących się mechaniką dostępne na stronie firmy COMSOL
Nowe zasoby internetowe: analiza układów i budowy mechanicznej (PresseBox) (Getynga, ) Nowe źródło internetowe dla inżynierów zajmujących się mechaniką jest już dostępne na stronie firmy COMSOL. Analyzing Mechanical Systems & Designs (analiza układów i projektów mechanicznych) to kompleksowe źródło internetowe zawierające informacje na temat zastosowań, aspektów fizycznych i przemysłowych związanych z tworzeniem modeli urządzeń mechanicznych. Dzięki tym materiałom inżynierowie zajmujący się różnymi dziedzinami mogą zapoznać się z zastosowaniami obejmującymi efekty mechaniczne i wymagające wykonania wszechstronnej symulacji fizycznej przed zaprojektowaniem. Dostępne są informacje na temat obciążeń termicznych i odkształceń modelu, akustyki, dynamiki wieloelementowej, materiałów nieliniowych i wiele innych: www.comsol.com/....

Modelowanie układów mechanicznych z odwzorowaniem warunków rzeczywistych

Oprogramowanie COMSOL Multiphysics pozwala na wykonywanie ujednoliconych symulacji uwzględniających różne zjawiska fizyczne w sposób pozwalający odtworzyć ich wzajemne interakcje w warunkach rzeczywistych. Prezentacje mechaniczne stworzono w celu przedstawienia znacznych możliwości modelowania programu COMSOL Multiphysics i symulowania warunków fizycznych wpływających na układy mechaniczne. Pozwala to zobrazować zjawiska mechaniczne, dokładnie zapoznać się z nimi i poddać je analizie. Materiały obejmują szeroki zakres treści, w tym filmy, analizy przypadków, prezentacje i przykładowe modele przestawiające prototyp fizyczny lub koncepcję projektową, które można bardzo dokładnie przedstawić za pomocą metody elementów skończonych. Bezpośrednie opinie znanych światowych firm szczegółowo opisują w jaki sposób modelowanie właściwości fizycznych pomogło im poprawić budowę urządzeń, skróciło czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek i pozwoliło w krótkim czasie zastosować innowacyjne koncepcje.

Kontakt

COMSOL Multiphysics GmbH
Robert-Gernhardt-Platz 1
D-37073 Göttingen
Dr. Sonja Weinbrecht
Marketing
PR & Marketing

Bilder

Social Media