Fabry-Perot MEMS Sensorsystem - Spectral Engines revolutionerar industriel analys

(PresseBox) (Wessling, ) Spectral Engines revolutionerar spektral analys med upplöst MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) baserad sensorteknik.

Spectral Engines tillhanfahåller unika miniatyriserade spektrala sensorer för detektion och analys av gaser, fasta ämnen och vätskor för att förbättra kvaliteten och energieffektivitet inom industrin. Enheterna används till exempel för att mäta fukt i processindustrin, matinnehåll (protein, fett, socker) och för gasdetektering och analys.

Traditionellt har de flesta företag använt infraröd spektroskopi för pålitlig materialmätning och analys. I dag spelar mindre, smartare och billigare enheter in för att revolutionera branschen. Spectral Engines erbjuder spektrometerprestanda till ett sensorpris. Den unika skalbara tekniken möjliggör storleks- och kostnadsminskningar i nästa generation av spektrala mätningar. Enorma spektrometermaskiner ersätts av kompakta, lätta, kostnadseffektiva och låg strömförbrukning, som också är kompatibla att anslutas trådlöst till Internet-of-Things och molntjänster.

memsNIR & memsMIR spektrala sensorer utnyttjar innovativ MEMS-baserad Fabry-Perot avstämbar filterteknik. Spectral Engines spektrala sensorer kan användas i processkvalitet, övervakning och bärbara analysatorer, såsom i fett, protein och fuktmätningar. Som ett exempel, är fukthalten en kritisk parameter för kvaliteten i många industriella processer, såsom farmaceutiska, papper och livsmedelsproduktion. Applikationer inkluderar kolvätemätningar i olja och gas, CO2 i ventilation och många andra gasmätningstillämpningar.

Egenskaper:
 • CO2-analys i HVAC-ansökan
 • Livsmedelstillverkning och kontroll
 • Bränslekvalitetanalys
 • Kolvätenanalys i riskområden
 • Processövervakning inom läkemedelsindustrin
 • Fuktmätningar, till exempel realtidspappersfuktövervakning
Fördelar:
 • Billig
 • Liten storlek
 • Mångsidighet
 • Låg strömförbrukning
 • Hög hastighet
 • Robusthet
 • Skalbarhet för höga volymer
Please visit us at the SCANAUTOMATIC 2014, Gothenburg 07. - 09. October 2014 in Hall A 01.19.

Kontakt

Laser 2000 GmbH
Argelsrieder Feld 14
D-82234 Wessling
Tobias Hedqvist
Sales & Marketing
Markus Wyndhamn
Sales & Marketing

Bilder

Social Media